Tuesday, April 28, 2009

Rumah di Malaysia

Rumah Tradisional
Rumah tradisional ialah rumah yang masih mengekalkan ciri reka bentuk masyarakat dahulu. Kebanyakan rumah tradisional dibina daripada kayu.

No comments:

Post a Comment