Sunday, August 8, 2010

Kedatangan Kuasa Luar.

Kedatangan kuasa luar ini disebabkan oleh penemuan jalan laut, penyebaran agama dan keperluan bahan mentah.

Kuasa-kuasa luar yang menjajah Melaka:
1. Portugis
- Portugis mula datang berdagang di Melaka pada tahun 1509.
- Menawan Melaka pada tahun 1511 untuk menguasai perdagangan rempah dan
entreport.
- Bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian.

2. Belanda
- Belanda telah bertapak di Betawi semasa Portugis menguasai Melaka.
- Mahu memonopoli perdagangan di Selat Melaka.
- Mahu menguasai rempah dan biji timah.
- Menakluk Melaka pada tahun 1641.

3. British
- Mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786.
- Ingin menguasai kawasan bijih timah.
- British menduduki Melaka pada tahun tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris -
Belanda.

No comments:

Post a Comment